Triangel is een vertrouwd centrum voor diagnose, therapie en zoveel meer. We zijn reeds meer dan 30 jaar actief bezig met ondersteuning van mensen die in een moeilijke periode in hun leven  hulp zoeken. Daartoe beschikken we over een team professionelen en werken we multidisciplinair. Dit geeft ons de kans een brede waaier van oplossingsgerichte strategieën aan te bieden voor problemen die zich ook in de werksfeer kunnen aandienen.

Vanuit deze ervaring zijn we gestart met de uitbouw van Triangel loopbaancentrum. Niet zomaar een loopbaancentrum, maar een dat zich specialiseert in problematieken die het loopbaantraject kunnen bemoeilijken, bv AD(H)D, autisme, hoogbegaafdheid, beperkte jobmotivatie, uitstelgedrag. Alle kennis om dit professioneel te kunnen ondersteunen hebben we in huis. We zijn vertrouwd met oplossingsstrategieën, met coaching-skills, met psychologische vaardigheden, gedragssturing, motivatietechnieken, luistervaardigheid, focusmogelijkheden, enz.

Het voordeel van een loopbaancoach met een expertise rond DSM-V diagnoses is dat er efficiënter kan gewerkt worden en er rekening wordt gehouden met individuele beperkingen of troeven. De speciale noden en verdiensten van bv iemand met een autisme spectrum problematiek, ADHD en  hoogbegaafdheid worden belicht in het loopbaantraject

Je wordt gesteund door iemand met skills die thuishoren in een therapeutische setting. Onze coaches focussen op wat er echt toe doet maar houden tegelijkertijd rekening met je mogelijkheden, kwaliteiten of beperkingen en houden realistische doelen voor ogen. Je wordt gestimuleerd om je professionele ambities duidelijk te stellen en je competenties te matchen. Dit kan confronterend zijn maar ook constructief.

Indien vragen aarzel niet om ons te contacteren