Het begint met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met je loopbaancoach. We maken kennis en luisteren heel goed naar de vragen waar je mee zit. Is er een klik dan wordt de volgende afspraak gemaakt en start je eerste traject van 4 uur loopbaanbegeleiding.

Tijdens het eerste uur vindt het intakegesprek plaats. Dit gesprek is de start van het eigenlijke traject. Tijdens dit gesprek wordt allereerst je loopbaanvraag grondig besproken. Je huidige situatie wordt in kaart gebracht, alsook moeilijkheden waar je tegenaan loopt of zaken die je wenst te veranderen. Daarnaast wordt besproken hoe een traject bij Triangel er uit kan zien voor jou, wat de inhoud kan zijn, de frequentie van de afspraken, etc. Tot slot worden de nodige administratieve documenten bekeken.

Na het intakegesprek, wordt dieper ingegaan op je loopbaanvraag tijdens de verdiepingsgesprekken. Er wordt samen gewerkt aan je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In dit POP proberen we je naast je loopbaanvraag ook te formuleren wat je wenst te veranderen/verbeteren en hoe je dat zou kunnen aanpakken. Het werken aan dit ontwikkelingsplan gebeurt door middel van gesprekken, oefeningen, huiswerktaken, opdrachten, enz.

Aan het einde van je traject wordt je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op punt gesteld tijdens het synthesegesprek. We maken, indien je dat wenst, meteen de voorbereidingen voor het vervolg want na de eerste 4 uur kan je je traject verlengen met nog eens 3 uur loopbaanbegeleiding.

Indien je binnen het jaar na het einde van je traject loopbaanbegeleiding toch nog met vragen hebt bij je oorspronkelijke loopbaanvraag, kan je nog eens terecht voor een nazorg gesprek van max. ½ uur met je vertrouwde Triangel loopbaancoach.

Komt tijdens de verdiepingsgesprekken of het synthesegesprek naar voren dat een loopbaangerichte opleiding noodzakelijk is voor het tot uitwerking brengen van de doelstellingen in je POP, mag deze gevolgd worden met gebruik van opleidingscheques, opleidingsverlof en opleidingskrediet.
Om een aanvraag hiervoor in te dienen vermeld je samen met je loopbaanbegeleider duidelijk in je POP de gewenste opleiding en vul je het ‘attest opleidingscheques in kader van POP’ in. Dit attest is maximum 6 jaar geldig.