Leerstoornissen kunnen zeer divers zijn  en een weerslag hebben op verschillende functies zoals rekenen, lezen, schrijven, ruimtelijke oriëntatie, planning en concentratie.  Soms ervaren personen met een leerstoornis tevens moeilijkheden  in sociale omgang, in het werken onder onrustige condities en bij het multi-tasken.

Toch blijkt dat de meeste volwassenen zichzelf zien als volhardend en beschikkende over voldoende uithoudingsvermogen.  Daardoor kunnen ze bewuste keuzes maken en slagen ze erin hun beperkingen te compenseren waardoor de consequenties voor de persoon met leerstoornissen beheersbaar zijn en mits duidelijke coaching, het aanwezige potentieel in het maatschappelijk functioneren optimaal wordt benut.

We ondersteunen volwassenen met leerstoornissen bij het vinden van werk dat past bij hun mogelijkheden en onderwijsniveau alsook bij het uitbouwen van een carrière en het behouden van een job. Vaak is er nood aan extra ondersteuning na aanwerving. Een succesvolle tewerkstelling is van zeer groot belang voor de mentale gezondheid en het efficiënt functioneren. Binnen onze coaching is dit een zeer belangrijke doelstelling.