Triangel is een centrum waar veel kennis, expertise en ervaring reeds 40 jaar samenkomen. Hierdoor kan je bij Triangel loopbaanbegeleiding vinden vanuit verschillende specialisaties. En dat noemen we LOOPBAANBEGELEIDING PLUS :

 • Autisme uit zich op zeer verschillende manieren. En hoe ouder – of hoe intelligenter – iemand met autisme is, hoe meer hij geleerd heeft de stoornis te compenseren en camoufleren. Dit kan echter ook tot overmatige stress leiden. Dit vraagt een specifieke aanpak in een traject loopbaanbegeleiding.
  Meer infoVraag een gratis gesprek voor meer informatie
 • Loopbaanbegeleiding bij personen met ADHD/ADD houdt in dat sterke punten op de werkplek op een positieve manier kunnen worden gebruikt. Tijdens de begeleiding is het belangrijk realistische doelen te stellen en gericht werk te zoeken of aanpassingen door te voeren gericht naar de ADHD/ADD problematiek.
  Meer infoVraag een gratis gesprek voor meer informatie
 • Leerstoornissen kunnen zeer divers zijn en een weerslag hebben op verschillende functies zoals rekenen, lezen, schrijven, ruimtelijke oriëntatie, planning en concentratie.  Soms ervaren personen met een leerstoornis tevens moeilijkheden  in sociale omgang, in het werken onder onrustige condities en bij het multi-tasken. Tijdens het tracject loopbanbegeleiding hebben we hier extra aandacht voor.
  Meer infoVraag een gratis gesprek voor meer informatie
 • Onder hoogbegaafden is veel diversiteit aanwezig. De ene hoogbegaafde is echt de andere niet. Vanwege de bovengemiddelde intelligentie hebben ze de potentie om te komen tot bovengemiddelde prestaties. Ze kunnen dus binnen bedrijven een unieke en waardevolle bijdrage leveren vanwege hun bijzondere capaciteiten. Hier gaan we naar op zoek bij loopbaanbegeleiding.
  Meer infoVraag een gratis gesprek voor meer informatie
 • Terug aan het werk gaan na hersenschade door een ongeval of beroerte is niet zo vanzelfsprekend. Je leven is namelijk behoorlijk veranderd en niet alleen voor jou maar ook voor je familie en je werkomgeving. Met loopbaanbegeleiding Plus gaan we je hierbij helpen.
  Meer infoVraag een gratis gesprek voor meer informatie
 • Een eigen bedrijf is voor velen een grote droom. Als zelfstandige wordt je met heel specifieke problemen geconfronteerd tijdens je carrière. Triangel heeft met loopbaanbegeleiding Plus hiervoor de nodige expertise in huis.
  Meer infoVraag een gratis gesprek voor meer informatie
 • De laatste fase van een loopbaan is voor 50-plussers een realiteit die een specifieke benadering en aanpak vraagt. Bij Triangel zijn we ons hier van bewust en kunnen we met Loopbaanbegeleiding Plus hiermee aan de slag.
  Meer infoVraag een gratis gesprek voor meer informatie