Onder hoogbegaafden is veel diversiteit aanwezig. De ene hoogbegaafde is echt de andere niet. Vanwege de bovengemiddelde intelligentie hebben ze het potentieel om te komen tot bovengemiddelde prestaties. Ze kunnen dus binnen bedrijven een unieke en waardevolle bijdrage leveren vanwege hun bijzondere capaciteiten. Toch stellen we vast dat er op de werkplek problemen kunnen optreden. Soms worden hun vernieuwende ideeën niet aanvaard, blijkt  hyperfocus te leiden tot een burn-out, worden ze als te kritisch ervaren en worden hun sociale competenties als bedreigend en intimiderend gezien. Het probleem bij hoogbegaafde personen is dat ze vaak aangeven dat hun potentieel niet ten volle wordt gebruikt en ze te weinig uitdaging ervaren op de werkvloer.

In de praktijk zien we dat het erg afhankelijk is van de werkomgeving, hoe een hoogbegaafd persoon daadwerkelijk functioneert op de werkvloer. De hoogbegaafde persoon is over het algemeen een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan, gedreven en nieuwsgierig is en houdt van dingen creëren (Kooijman, 2008).

We ondersteunen personen met hoogbegaafdheid bij het vinden van werk dat past bij hun mogelijkheden en onderwijsniveau, alsook bij het uitbouwen van een carrière en het behouden van een job. Vaak is er nood aan extra ondersteuning na aanwerving Een succesvolle tewerkstelling is van zeer groot belang voor de mentale gezondheid en het efficiënt functioneren. Binnen onze coaching is dit een zeer belangrijke doelstelling.