Autisme uit zich op zeer verschillende manieren. En hoe ouder – of hoe intelligenter – iemand met autisme is, hoe meer hij geleerd heeft de stoornis te compenseren en camoufleren. Dit kan echter ook tot overmatige stress leiden.

Autistische stoornissen vormen een spectrum van aandoeningen die per individu en per leeftijd kunnen verschillen in ernst en verschijningsvorm. De stoornis komt voor bij mensen van uiteenlopende niveaus van verstandelijk functioneren.   We  merken dat context factoren zeer belangrijk zijn en het werkgerelateerd functioneren sterk bepalen. Zo kan een wijziging van jobinhoud of zelfs van bureel of collega’s een zware impact hebben op mensen met deze spectrumstoornis. Anderzijds is het belangrijk dat hun capaciteiten en bijzondere kwaliteiten optimaal benut worden.

Problemen op het werk kunnen het gevolg zijn van bv het verkeerd begrijpen van een opdracht, het niet begrijpen van plagerijen, het niet voldoen aan sociale eisen oa er niet bijhoren of moeilijkheden met het uitvoeren van taken door problemen met aandacht, planning of werkgeheugen. Het onvermogen problemen op te lossen, de werkomgeving te  organiseren, het niet flexibel kunnen omgaan met veranderingen en zich niet zomaar kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en routines. Het werk wordt ervaren als overweldigend en veroorzaakt stress en angst waardoor de werkprestaties verminderen.

Voor een persoon met ASS is een  open-minded, tolerante en ondersteunende werksfeer zeer belangrijk.. Het kan nodig zijn dat een jobcoach samen met deze persoon de onthulling van zijn/haar beperking op de werkplek voorbereidt en bespreekt. Ontvankelijkheid van de werkgevers en collega’s is een belangrijke factor voor een succesvolle tewerkstelling.

We ondersteunen mensen met autismespectrum bij het vinden van werk dat past bij hun mogelijkheden en onderwijsniveau alsook bij het uitbouwen van een carrière en het behouden van een job. Vaak is er nood aan extra ondersteuning na aanwerving Een succesvolle tewerkstelling is van zeer groot belang voor de mentale gezondheid en het efficiënt functioneren. Binnen onze coaching is dit een zeer belangrijke doelstelling.