Terug aan het werk gaan na hersenschade door een ongeval of beroerte is niet zo vanzelfsprekend. Je leven is namelijk behoorlijk veranderd en niet alleen voor jou maar ook voor je familie en je werkomgeving.

De kenmerken van NAH verschillen per persoon en lopen uiteen. Sommige personen zijn  somber, voelen zich chronisch moe, zijn minder geneigd tot het nemen van initiatief, kunnen niet meer plannen, hebben oriëntatieproblemen, moeilijkheden met verbale communicatie (afasie) of geheugen en concentratie, ze zijn sneller boos en vlug overprikkeld.

Eens  de revalidatieperiode achter de rug is en ze moeten leren omgaan met de beperkingen in het dagelijkse leven is ondersteuning noodzakelijk. Tevens is het belangrijk te focussen op mentale rust , spreiden van energie en vermijden van overbevraging zeker wanneer deze personen opnieuw aan de slag gaan.

Gezien de diversiteit van de problematiek dient dit individueel gestuurd te worden. De loopbaancoach kan focussen op de sociale problematiek maar zich evenzo ontfermen over de toegankelijkheid van de werkplek, het informeren en adviseren van de werkgever enz.

Het is belangrijk een duidelijk zicht te krijgen van de impact van NAH op de werksituatie en de noodzakelijke aanpassingen te kunnen voorstellen zodat een herintegratie mogelijk is.