Sint-Gillis-Waas

Mijn naam is Cindy De Pauw,

Zaakvoerster van de ondernemingen Q4Office en Q4Career.

Q4Office heeft als missie het ontzorgen van de zelfstandige ondernemer bij hun dagelijks operationeel (personeels)management, opdat zij volop in hun talent kunnen staan bij het uitbouwen van hun core business.

Q4Career staat garant voor een kwaliteitsvolle  en wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning en begeleiding bij studie- en werkgerelateerde vraagstukken.

 

Afgelopen 23 jaar bouwde ik een ruime expertise op binnen het domein van de human resources en customer service. Mijn functies als middenkader, consultant en trainer maakt  ik dat ik een goed begrip heb van vraagstukken rond motivatie, talenten, stress en welzijn op de werkvloer.

Vanuit mijn diep doordrongen interesse en ervaring met betrekking tot deze onderwerpen, in combinatie met een gezonde dosis doorzettingsvermogen en durf, maakt dat ik van mijn passie en talent mijn beroep heb kunnen maken.

Als freelance consultant, loopbaan -en studiecoach is het mijn missie mijn cliënten- studenten, werknemers en ondernemers- te begeleiden richting studie-en werkgeluk.

Omdat ik belang hecht aan kwaliteit (Q) en ik grondig werk wil leveren, neem ik regelmatig deel aan bijscholingen en intervisies en studeer ik momenteel voor het behalen van mijn bachelor in de toegepaste psychologie.